DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE

Posem a la seva disposició els nostres serveis de programació a mida per crear qualsevol eina software per millorar, potenciar i sistematitzar tots o part dels processos de la seva empresa. Això és un avantatge a nivell intern, però també pot crear eines per relacionar-se externament d’una forma totalment nova amb els seus clients i proveïdors.

La tecnologia que utilitzem ens permet integrar al 100% el seu treball a Internet, fent possible l’accés a tota la informació des de qualsevol punt amb accés a Internet, publicar part o tota la base de dades en un lloc web públic o sincronitzar les bases de dades. La nostra solució també és idònia en el cas de que la seva infraestructura es compongui de dos o més sucursals, ja que podrà accedir en temps real a tota la informació des de qualsevol d’elles.

 
 
PHP és el nostre llenguatge de programació. PHP és un llenguatge de script de la banda servidor (server-side scripting) d’ús general i àmpliament difós tant per la creació de pàgines web com per aplicacions. PHP és software lliure, que és la denominació del software que respecta la llibertat dels usuaris sobre el seu producte adquirit i, per tant, una vegada obtingut, pot ser utilitzat, copiat, estudiat, canviat i redistribuït lliurement.

Les nostres pàgines web s’aprofiten de la tecnologia utilitzada a la programació d’aplicacions a mida, fent-les més ràpides i poden aconseguir un nivell operatiu màxim.

Back to Top